Валута
BGN
  • BGN
  • EUR
Език
Меню
Профил
Език

Катeгории

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН OFFROADSHOP.BG
 
 Уважаеми клиенти, това са Общите Условия на електронен магазин OFFroadshop.BG. Моля прочетете ги внимателно, преди да започнете да използвате Сайта. С всяко следващо действие от ваша страна в този уеб сайт се приема, че сте се съгласили с тях, приемате ги и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не приемате тези Общи Условия, моля НЕ използвайте този уеб сайт.
 
 Сайтът и домейнът OFFroadshop.BG са собственост на “Сибо медиа” ЕООД. Настоящите Общи Условия уреждат взаимоотношенията между фирма "Сибо медиа" ЕООД (наричана за краткост Търговец) от една страна и ползвателите на електронния магазин (Сайт) OFFroadshop.BG (наричани за краткост Потребители) от друга страна.
 
 "Сибо медиа" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Гео Милев, бл. 61, ап. 44; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 131189728.
 Търговецът упражнява дейността си и на адрес: гр. София, ж.к. Илинден, бл. 127Б, офис 3 със следните контакти: телефон: 02 962 7142 и елeктронна поща: reklama(@)offroadbg(.net)
 Сибо медиа ЕООД си запазва правото, по всяко време, да добавя и променя части от тези Общи Условия за ползване, без предизвестие.
 
 1. Условия за използване на електронен магазин OFFroadshop.BG
 
 Потребителят приема и се съгласява с факта, че информацията в Сайта се предоставя във вида, в който е публикувана и Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност в случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация и Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
 
 Потребителят приема и се съгласява, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични, но да няма наличност от тях в момента на поръчването им през формата за поръчки на Сайта.
 
 Потребителят приема и се съгласява, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, само когато  Търговецът съобщи своевременно на Потребителя на предоставения от него телефон за контакти и Потребителят одобри промените.
 
 Търговецът не продава продукти на непълнолетни. Потребители, които не са достигнали 18-годишна възраст, могат да правят поръчки в Сайта само в присъствието на родител или настойник.
 
 2. Защита на личните данни и политика за конфиденциалност на електронен магазин OFFroadshop.BG
 
 С настоящите Общи Условия Търговецът уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
 
 Търговецът уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Tърговеца при използване на Сайта.
 
 Потребителите, попълнили Лични данни за поръчка на Сайта, изрично се съгласяват, предоставените от тях Лични данни, да бъдат обработвани от Търговеца за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, както и да получават рекламна информация за продукти и промоции на OFFroadshop.BG, на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават тази информация от Търговеца, чрез формите за контакт, посочени на настоящия Сайт.
 
 В случай, че Потребителят подаде невярна, неточна, неактуална или непълна информация с предоставените от него Лични данни, в следствие на което Търговецът изпълни неточно заявената от Потребителя поръчка, Търговецът не носи каквато и да било отговорност, за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.
 
 При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи от производителя/дистрибутора на стоката.
 
 Всички предоставени от Търговеца стоки, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителя в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 
 3. Представени стоки и информация за тяхната поддръжка в електронен магазин OFFroadshop.BG
 
 В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, кратко описание на основни параметри и основните характеристики на стоката с цел подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителя при покупката на продукт.
 
 Търговецът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоките в Сайта на английски език, когато:
 
     - С превода може да се изгуби важна информация относно характеристиките на стоката;
 
     - Няма приет превод на български език;
 
     - Стоката е носител на информация на английски език, например: софтуер, музика, филми и тн.
 
 Търговецът предоставя препратки на Сайта OFFroadshop.BG към други сайтове, собственост на трети лица, единствено и само за Удобство на Потребителя. При употреба на такава препратка, Потребителят НЕ използва стока, информация и/или услуга, предоставена от Търговеца и настоящите Общи Условия НЕ СЕ прилагат по отношение на използването на препратката извън Сайта OFFroadshop.BG.
 
 Търговецът не контролира горепосочените сайтове, които не са негова собственост и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи Условия, Търговецът информира Потребителя, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителя и Търговецът не носи никаква отговорност, за претърпени в тази връзка вреди от Потребителя.
 
 Търговецът има право, по всяко време и без предупреждение, да прави промени в публикуваните стоки; продуктите, свързани с тяхната поддръжка; цените и другите характеристики на стоките.
 
 Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 
 Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана. В случай на извършена поръчка в Сайта, чрез формата за покупки, Потребителят ще бъде уведомен преди доставката и за неактуализираната информация на Сайта, свързана с поръчания продукт.
 
 Част от продуктите, цветовете или модификациите, представени в Сайта е възможно да  не са налични в момента на поръчка, за което Търговецът се извинява предварително.
 
 Всички, посочени на сайта, цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата е посочената цената на най-евтината модификация.
 
 4. Закупуване на стоки от електронен магазин OFFroadshop.BG
 
 Потребителят може да поръчва всички стоки, посочени в Сайта OFFroadshop.BG. При извършване на поръчката, Потребителят трябва да избере вида на стоките и количеството им, начин на плащане, начин и сроковете за доставка, според предложените от Търговеца възможности.
 
 По всяко време, преди окончателното потвърждение на Поръчката, при попълването на формата за покупки в Сайта, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него артикули.
 
 Във формата за  поръчка от  Сайта има празно поле “Изисквания и желания:”. В това поле могат да бъдат посочени специфични изисквания към продукта (предпочитан цвят и др.), които Търговецът ще се постарае да удовлетвори, доколкото е възможно, а в случай на несъответствие да уведоми Потребителя.
 
 В полето “Изисквана дата (краен срок за изпълнение на поръчката)”, Потребителят може да посочите крайна дата, до която да бъде доставена стоката. Търговецът ще се съобрази с нея, а в случай на невъзможност за спазването й ще уведоми своевременно Потребителя.
 
 Сътрудник от "Сибо медиа" ЕООД задължително ще се свърже с Потребителя, по посочения от него телефон за връзка, за да поиска допълнително потвърждение за направената поръчка. Непредоставянето на телефон за контакт от Потребителя, автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
 
 При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със "сибо медиа" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи Условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.
 
 Собствеността на поръчаните стоки се прехвърля на Потребителя в момента на постъпване на плащането от негова страна.
 
 Търговецът има право да променя цените, посочени в Сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 
 5. Доставка на стоки от елeктронен магазин OFFroadshop.BG
 
 Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката. За Потвърждение се приема направеното от Потребителя устно такова, след проведен телефонен разговор със сътрудник на Търговеца, на посочения от Потребителя актуален телефон за връзка. В случай на възможно забавяне спрямо посочените срокове за доставка, Потребителят ще бъде уведомен своевременно от служител на Търговеца.
 
 Доставка, на всички поръчани/закупени артикули от Сайта OFFroadshop.BG, се извършва с куриерска фирма, допълнително уточнена след телефонен разговор между търговеца и клиента. На  Потребителя се предоставя възможност да провери и прегледа своята поръчка и в случай на несъответствие да я откаже и върне, ако тази практика е възприета при предоставяне на куриерска услуга от избраната за доставка куриерска фирма. В случай, че след проверка на стоката Потребителят открие дефекти и откаже поръчаната/ закупената стока, разходите по доставката и връщането на стоката са за сметка на търговеца.
 При получаването на стоката, Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от документите, изискваните от българското законодателство, незабавно да информира лицето извършващо доставката, както и служител на Търговеца. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. След проверката и  приемането на пратката от страна на Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани.  Ако не бъде изготвен протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката, Потребителят губи възможността за подаване на оплакване.
 В случай, че след проверка на стоката Потребителят реши да откаже поръчката по причина различна от горепосочените, , разходите по доставката и връщането на стоката са за сметка на Потребителя.
 
 Моля обърнете ВНИМАНИЕ, че цената на доставката зависи от няколко фактора:
 - Безплатна доставка, търговецът извършва за стоки по свое усмотрение, само и единствено с фирма Тип Топ Куриер и то при наличие на офис на куриерската фирма във или в близост до населеното място, до което се изпраща стоката на Потребителя. При невъзможност за безплатна доставка с Тип Топ Куриер, Търговецът и Потребителя съгласуват доставка с друга куриерска фирма, като доставката е за сметка на Потребителя.
 Специални доставки, като експресна доставка и доставка по обявен час, са с предварителна уговорка и за сметка на Потребителя, според ценоразписа на куриерската компания
 Доставката се извършва до посочения от Потребителя адрес или до офис на куриерска фирма, до поискване. Това се уточнява допълнително между Търговеца и Потребителя с телефонен разговор при приемане на поръчката.
 Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.
 
 Търговецът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства.
 
 При посочени неверен или сгрешен адрес и/или лице за контакти при подаване на заявката, Търговецът не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката, вследствие на подадената невярна информация от Потребителя.
 
 При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да я прегледат и приемат, заедно с придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката, при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 
 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставената стока, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена, със съответстваща на направената от него заявка за покупка на стока, в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник на Търговеца.
 
 Търговецът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 
 6. Заплащане на поръчани стоки от електронен магазин OFFroadshop.Bg
 
 Търговецът предоставя на Потребителя два начина за плащане на заявените стоки:
 
     - Плащане с наложен платеж - Потребителят се задължава да заплати пълната стойност на доставената стока, съгласно направената поръчка, както и всички съпътстващи я такси и разходи по доставката на куриерската фирма, в момента на получаването й, на куриера, изпълняващ доставката.
 
     - Плащане по банков път - Потребителят депозира сума, равна на стойността на заявената стока на посочени банкови сметки на "Сибо медиа" ЕООД.  След като депозитът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Търговецът изпълнява доставката на поръчаните стоки.
 
 7. Отказ  и връщане на закупена стока от електронен магазин Offroadshop.BG
 
 На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, Потребителят има право в срок от 7 (седем) работни дни от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
 
 Потребителят е задължен предварително да информира Търговеца, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора.
 
 При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.
 
 Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след получаване на върнатата стока, в търговския обект, на адреса посочен за контакти в сайта:
 
     - При плащане с наложен платеж сумата се възстановява на Потребителя с наложен платеж след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект, както и таксите по връщането на сумата са за сметка на Потребителя. Изключение прави връщането на стока въз основа на чл. 59, ал. 3 от ЗЗП, когато разходите по връщането на стоката са за сметка на Търговеца.
 
     - При плащане по банков път сумата се възстановява на Потребителя в банковата сметка, от която е получено плащането от Потребителя или на посочена от Потребителя такава в случай на липса, след преглед и одобрение на стоката от Търговеца. Всички такси и разходи по доставката на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя. Изключение прави връщането на стока въз основа на чл. 59, ал. 3 от ЗЗП, когато разходите по връщането на стоката са за сметка на Търговеца.
 
 До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и от счупване и/или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП.
 
 При проява на фабричен дефект на стоката до 7 (седем) календарни дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя сума за стоката, по реда на нейното постъпване, съгласно чл. 55 от ЗЗП. Констатация на фабричен дефект се извършва от сътрудник на Търговеца на място, в търговския обект, посочен за контакти в Сайта и/или в оторизиран сервиз на съответната марка за България, в рамките на Първите 7 (седем) календарни дни от закупуването на стоката. След този срок и/или при нарушаване на търговския вид или опаковката, продуктът няма да бъде подменен или сумата да бъде възстановена и в сила влизат гаранционните условия на съответната марка. Всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя.
 
 Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.
 
 8. Допълнителни условия на електронен магазин Offroadshop.BG
 
 Търговецът си запазва правото, да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти, промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, свързана със Сайта.
 
 Търговецът си запазва правото, да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без да е необходимо предварително уведомление до Потребителя.
 
 Настоящите Общи Условия могат да бъдат променяни по всяко време, без да е необходимо предварително уведомяване на Потребителите. Търговецът не носи отговорност, в случай че Потребителят не се е запознал с последните актуални Общи Условия на Сайта.
 
 Сибо медиа ЕООД администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България.
 
 За допълнителни въпроси и информация Потребителят може да използва всички посочени в Сайта координати за връзка (телефон, e-mail, skype, facebook) в рамките на работното време: от понеделник до петък: от 10:00 до 19:00 часа.
 
 При използване на Сайта, Потребителят се задължава да спазва актуалните Общи Условия, както и приложимото, за представените на Сайта стоки, законодателство на Република България, включително и международното законодателство. За неуредените в настоящите Общи Условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 
 Потребителят ПРИЕМА и се ЗАДЪЛЖАВА, да спазва Общите Условия за ползване на електронен магазин Offroadshop.BG, с всяко свое действие, направено в Сайта.

Нови продукти