Currency
BGN
  • BGN
  • EUR
Language
Menu
Profile
Language

Privacy Policy

Защита на личните данни и политика за конфиденциалност на електронен магазин OFFroadshop.BG

С настоящите Общи Условия Търговецът уведомява Потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

Търговецът уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Tърговеца при използване на Сайта.

Потребителите, попълнили Лични данни за поръчка на Сайта, изрично се съгласяват, предоставените от тях Лични данни, да бъдат обработвани от Търговеца за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, както и да получават рекламна информация за продукти и промоции на OFFroadshop.BG, на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават тази информация от Търговеца, чрез формите за контакт, посочени на настоящия Сайт.

В случай, че Потребителят подаде невярна, неточна, неактуална или непълна информация с предоставените от него Лични данни, в следствие на което Търговецът изпълни неточно заявената от Потребителя поръчка, Търговецът не носи каквато и да било отговорност, за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на Потребителя.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от Търговеца стоки, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителя в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на Търговеца и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.